សូមស្ថាគមន៍មកកាន់

គេហទំព័របណ្ណាល័យ
NPIC Library

ស្វែងរកព័ត៌មានសៀវភៅ សៀវភៅអេឡិចត្រូនិក(E-books) សប្បូរបែបពីគេហទំព័របណ្ណាល័យរបស់វិទ្យាស្ថាន

ព័ត៌មានសង្ខេបពីបណ្ណាល័យ

      បណ្ណាល័យជាផ្នែកនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា ដែលចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ២០០៥ ហើយបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា។ បណ្ណាល័យមានសៀវភៅច្រើនប្រភេទ ចម្រុះភាសា ដែលមានប្រមាណជាង ៨.០០០ មុខវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នា និងគិតជាចំនួនសរុបប្រហែល ១៥.០០០ក្បាល (ឆ្នាំ២០២២) ។

ខាងជើងអគារ H (មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ)

ច័ន្ទ-សុក្រ – 8:00 – 16:00 

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបណ្ណាល័យ

មន្ត្រីរាជការ សាស្ត្រាចារ្យ បុគ្គលិក និងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មបណ្ណាល័យត្រូវសាកសួរព័ត៌មានពីបណ្ណារក្ស

អ្នកមានប័ណ្ណបណ្ណាល័យអាចខ្ចីសៀវភៅយកទៅប្រើប្រាស់បានតាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
• និស្សិតម្នាក់អាចធ្វើការខ្ចីម្តងបាន២ក្បាល រួចត្រូវប្រគល់សងវិញនៅក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់គិតពីថ្ងៃដែលបានខ្ចី និងអាចបន្តបាន១ដង ។
• មន្ត្រីរាជការ សាស្ត្រាចារ្យ និងបុគ្គលិកអាចធ្វើការខ្ចីម្តងបាន៥ក្បាល រួចត្រូវប្រគល់សងវិញក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ចាប់គិតពីថ្ងៃដែលបានខ្ចី ។

សៀវភៅដែលយកចេញពីទូរឬធ្នើ ពេលអានចប់ត្រូវទុកលើរទេះឬទុកនៅតុបណ្ណារក្ស ដើម្បីឱ្យបណ្ណារក្សរៀបចំទុកដាក់វិញតាមទីតាំងដើម។ និស្សិតមិនត្រូវយកសៀវភៅទៅទុកក្នុងធ្នើដោយខ្លួនឯងឡើយ

Our vertical solutions expertise allows your business to streamline.

អ្នកចូលឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មបណ្ណាល័យត្រូវ៖
• ចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឬប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះស្វ័យប្រវត្តិ មុនពេលប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ
• ត្រូវមានប័ណ្ណបណ្ណាល័យ (ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣)
• ត្រូវទុកដាក់កាតាប កាបូបស្ពាយ នៅទូរដាក់សម្ភារក្នុងបណ្ណាល័យ
• ត្រូវបិទសម្លេងទូរស័ព្ទ និងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់
• ហាមពិសារអាហារឬភេសជ្ជៈនៅក្នុងបណ្ណាល័យ
• ហាមចោលក្រដាសឬសម្រាមផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យ
• ហាមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទក្នុងការមើលរូបភាពអាសអាភាស ឬលេងហ្គេម

កម្រងឯកសារច្បាប់ វចនានុក្រម ទស្សនាវដ្តី សារព័ត៌មាន និង សៀវភៅប្រភេទខ្លះ ដែលមានបិទស្លាកសម្គាល់ព័ណ៌លឿង មិនអនុញ្ញាតឱ្យយកចេញទៅក្រៅឡើយ

អ្នកខ្ចីសៀវភៅដែលខកខានពុំបានសងតាមកាលកំណត់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤ ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យក្នុង១ថ្ងៃ ៥០០រៀល។ ករណីមិនយកសៀវភៅមកសងក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤ អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យមានសិទ្ធិផ្អាកសុពលភាពសមាជិកបណ្ណាល័យ និងរាយការណ៍ជូនគណៈគ្រប់គ្រងដើម្បីចាត់វិធានការ 

Our vertical solutions expertise allows your business to streamline.

ប័ណ្ណបណ្ណាល័យ(សមាជិក)មានបិទរូបថត និងមានសុពលភាពប្រើប្រាស់សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ។ មិនត្រូវផ្តល់ប័ណ្ណនេះទៅឱ្យអ្នកដទៃប្រើប្រាស់ឡើយ

អ្នកខ្ចីសៀវភៅយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្រៅបណ្ណាល័យត្រូវថែរក្សាឱ្យបានល្អដូចសភាព  ដើម។ មិនត្រូវសរសេរ ឬគូសវាសលើសៀវភៅទេ។ ករណីមានការខូចខាតឬបាត់បង់ អ្នកខ្ចីត្រូវចេញសងតម្លៃស្មើពីរ(២)ដងនៃតម្លៃសៀវភៅ ឬទិញសៀវភៅថ្មីសងមកវិញ។

បណ្ណារក្សមានសិទ្ធិឆែកឆេរអ្នកចេញចូលក្នុងបណ្ណាល័យ។ អ្នកបន្លំលួច ធ្វើឱ្យខូចខាត សៀវភៅ ឬសម្ភារផ្សេងៗរបស់បណ្ណាល័យត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដូចចែងក្នុងប្រការ៨​ 

អ្នកចូលបណ្ណាល័យត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។  រាល់       ការបាត់បង់ឬខូចខាត បណ្ណាល័យមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

មន្ត្រីផ្នែកបណ្ណាល័យ

កម្រងរូបភាព

ទំនាក់ទំនង

  បណ្ណាល័យជាផ្នែកនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា ដែលចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ២០០៥ ហើយបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា ។

  ទទួលព័ត៌មានថ្មី

  សូមភ្ជាប់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងដំណឹងថ្មីពីបណ្ណាល័យ

   កម្រងរូបភាព

   ២០២៣© បណ្ណាល័យ | វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា (NPIC)