សូមស្ថាគមន៍មកកាន់

គេហទំព័របណ្ណាល័យ
NPIC Library

ស្វែងរកព័ត៌មានសៀវភៅ សៀវភៅអេឡិចត្រូនិក(E-books) សប្បូរបែបពីគេហទំព័របណ្ណាល័យរបស់វិទ្យាស្ថាន

Pre-Built Demos Collection

Library Webiste

App Landing 01 (Main demo)
App Landing Modern
App Landing 03
App Landing 07
Portfolio/Resume 2
Marketing Agency
Digital Marketing/Agency
IT Solution 2
Business/Consulting
Business/Corporate
IT Solution
Digital Agency
Startup Agency
SaaS Classic
SaaS Modern
App Landing 04
Pos Software
Seo Software
Home Live Chat
CRM Software
Restaurant
SEO 2
Web Application
Email Marketing
Cyber Security
App Landing 06
App Landing 05
Software Management
Social Media Marketing
HR Management
CR Management
SEO/Digital Marketing
Agency Landing 01
Portfolio/Resume 01
Product Landing 01
Cloud Hosting 1
Cloud Hosting 2
Cloud Hosting 3
Dark Version Demo
App Showcase Dark
Dark Version Demo
Saas Classic Dark
Dark Version Demo
Digital Agency Dark
Dark Version Demo
Startup Agency Dark
RTL Version Demo
Appilo Main RTL
RTL Version Demo
App Showcase RTL
RTL Version Demo
Digital Agency RTL
RTL Version Demo
SaaS Classic RTL

ព័ត៌មានសង្ខេបពីបណ្ណាល័យ

      បណ្ណាល័យជាផ្នែកនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា ដែលចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ២០០៥ ហើយបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា។ បណ្ណាល័យមានសៀវភៅច្រើនប្រភេទ ចម្រុះភាសា ដែលមានប្រមាណជាង ៨.០០០ មុខវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នា និងគិតជាចំនួនសរុបប្រហែល ១៥.០០០ក្បាល (ឆ្នាំ២០២២) ។

ខាងជើងអគារ H (មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសហប្រតិបត្តិកាអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា)

ច័ន្ទ-សុក្រ – 8:00 – 16:00 

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបណ្ណាល័យ

មន្ត្រីរាជការ សាស្ត្រាចារ្យ បុគ្គលិក និងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មបណ្ណាល័យត្រូវសាកសួរព័ត៌មានពីបណ្ណារក្ស

អ្នកមានប័ណ្ណបណ្ណាល័យអាចខ្ចីសៀវភៅយកទៅប្រើប្រាស់បានតាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
• និស្សិតម្នាក់អាចធ្វើការខ្ចីម្តងបាន២ក្បាល រួចត្រូវប្រគល់សងវិញនៅក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់គិតពីថ្ងៃដែលបានខ្ចី និងអាចបន្តបាន១ដង ។
• មន្ត្រីរាជការ សាស្ត្រាចារ្យ និងបុគ្គលិកអាចធ្វើការខ្ចីម្តងបាន៥ក្បាល រួចត្រូវប្រគល់សងវិញក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ចាប់គិតពីថ្ងៃដែលបានខ្ចី ។

សៀវភៅដែលយកចេញពីទូរឬធ្នើ ពេលអានចប់ត្រូវទុកលើរទេះឬទុកនៅតុបណ្ណារក្ស ដើម្បីឱ្យបណ្ណារក្សរៀបចំទុកដាក់វិញតាមទីតាំងដើម។ និស្សិតមិនត្រូវយកសៀវភៅទៅទុកក្នុងធ្នើដោយខ្លួនឯងឡើយ

Our vertical solutions expertise allows your business to streamline.

អ្នកចូលឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មបណ្ណាល័យត្រូវ៖
• ចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឬប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះស្វ័យប្រវត្តិ មុនពេលប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ
• ត្រូវមានប័ណ្ណបណ្ណាល័យ (ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣)
• ត្រូវទុកដាក់កាតាប កាបូបស្ពាយ នៅទូរដាក់សម្ភារក្នុងបណ្ណាល័យ
• ត្រូវបិទសម្លេងទូរស័ព្ទ និងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់
• ហាមពិសារអាហារឬភេសជ្ជៈនៅក្នុងបណ្ណាល័យ
• ហាមចោលក្រដាសឬសម្រាមផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យ
• ហាមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទក្នុងការមើលរូបភាពអាសអាភាស ឬលេងហ្គេម

កម្រងឯកសារច្បាប់ វចនានុក្រម ទស្សនាវដ្តី សារព័ត៌មាន និង សៀវភៅប្រភេទខ្លះ ដែលមានបិទស្លាកសម្គាល់ព័ណ៌លឿង មិនអនុញ្ញាតឱ្យយកចេញទៅក្រៅឡើយ

អ្នកខ្ចីសៀវភៅដែលខកខានពុំបានសងតាមកាលកំណត់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤ ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យក្នុង១ថ្ងៃ ៥០០រៀល។ ករណីមិនយកសៀវភៅមកសងក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤ អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យមានសិទ្ធិផ្អាកសុពលភាពសមាជិកបណ្ណាល័យ និងរាយការណ៍ជូនគណៈគ្រប់គ្រងដើម្បីចាត់វិធានការ 

Our vertical solutions expertise allows your business to streamline.

ប័ណ្ណបណ្ណាល័យ(សមាជិក)មានបិទរូបថត និងមានសុពលភាពប្រើប្រាស់សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ។ មិនត្រូវផ្តល់ប័ណ្ណនេះទៅឱ្យអ្នកដទៃប្រើប្រាស់ឡើយ

អ្នកខ្ចីសៀវភៅយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្រៅបណ្ណាល័យត្រូវថែរក្សាឱ្យបានល្អដូចសភាព  ដើម។ មិនត្រូវសរសេរ ឬគូសវាសលើសៀវភៅទេ។ ករណីមានការខូចខាតឬបាត់បង់ អ្នកខ្ចីត្រូវចេញសងតម្លៃស្មើពីរ(២)ដងនៃតម្លៃសៀវភៅ ឬទិញសៀវភៅថ្មីសងមកវិញ។

បណ្ណារក្សមានសិទ្ធិឆែកឆេរអ្នកចេញចូលក្នុងបណ្ណាល័យ។ អ្នកបន្លំលួច ធ្វើឱ្យខូចខាត សៀវភៅ ឬសម្ភារផ្សេងៗរបស់បណ្ណាល័យត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដូចចែងក្នុងប្រការ៨​ 

អ្នកចូលបណ្ណាល័យត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។  រាល់       ការបាត់បង់ឬខូចខាត បណ្ណាល័យមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

មន្ត្រីផ្នែកបណ្ណាល័យ

កម្រងរូបភាព

ទំនាក់ទំនង

  Cá cược thể thao tại Việt Nam đang ngày càng phổ biến với nhiều sự lựa chọn và trang web uy tín để tham gia cá cược trực tuyến. Fun88 | link m88 | ee 88 | 188 bet

  បណ្ណាល័យជាផ្នែកនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា ដែលចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ២០០៥ ហើយបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា ។

  ទទួលព័ត៌មានថ្មី

  សូមភ្ជាប់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងដំណឹងថ្មីពីបណ្ណាល័យ

   កម្រងរូបភាព

   ២០២៤© បណ្ណាល័យ | វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា (NPIC)